Dobór warunków wytwarzania

Błędy przedmiotu można zmniejszyć przez odpowiedni dobór warunków wytwarzania, jednak nie można ich wyrugować całkowicie. Tolerancje wymiarów, kształtu i położenia (tzw. tolerancje wykonania) przedmiotów z tworzyw sztucznych zależą od rodzaju tworzywa, sposobu, rodzaju i warunków obróbki, kształtu i rozmiarów przedmiotu oraz od upływu czasu. Intensywność zmian wymiarów w czasie zależy Od temperatury, wilgotności, aktywności chemicznej otoczenia oraz, co jest oczywiste, od rodzaju tworzywa. Zwiększenie stabilności wymiarów przedmiotów z poliamidów, po obróbce wykańczającej, można uzyskać, stosując uprzednio obróbkę cieplną wyrównawczą, która ma przede wszystkim na celu usunięcie naprężeń własnych. Obróbka ta polega na umieszczeniu przedmiotu, po obróbce zgrubnej, w kąpieli wodnej o temperaturze 20 o c na czas równy 24 godz na każde 3 mm grubości Ścianki, a następnie na suszeniu w temperaturze 70 o c w ciągu takiego samego czasu. Policzterolluoroetylen przechodzi przy temperaturze 200 C w postać krystaliczną, co związane jest ze zmianą objętości właściwej o ok. 1,50/0. Wywołuje to nagły wzrost rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur 16+21 o c. Przed obróbką skrawaniem należy z tego powodu przedmioty z policzterofluoroetylenu przechowywać przez przynajmniej 48 godzin w temperaturze ponad 23 0 C. Dotychczas brak jest wyczerpujących informacji o tolerancjach wykonania przedmiotów z tworzyw sztucznych przez obróbkę skrawaniem, a szczególnie dotyczy to tolerancji kształtu i położenia. Z praktyki wiadomo, że stosowanie tolerancji takich, jakie opracowano dla przedmiotów metalowych, jest zupełnie błędne, dlatego też nie należy z nich korzystać. Fibra wulkanizowana. Osiągane odchyłki wymiarów wynoszą 0,1 mm. Należy podkreślić, że naprężenia obróbkowe, powstające w czasie obróbki skrawaniem, wyzwalają się niekiedy dopiero po kilku dniach lub nawet tygodniach. [podobne: styropian ekstrudowany, wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, domki na działkę rekreacyjną ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domki na działkę rekreacyjną styropian ekstrudowany wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej