Wyrwania i odłupania

Wyrwania zależą m. in. od wartości posuwu. Im większy posuw, tym większe wyrwania. Na przykład: podczas toczenia z posuwem o kierunku prostopadłym do warstw fenolowego laminatu drzewnego gwiaździsto-włóknistego zwyczajnego o symbolu LG otwory po wyrwanych włóknach są już dostrzegalne okiem nieuzbrojonym pyzy p 0,3 mm/obr, a przy p 0,9 mm/obr wyrywanie włókien jest już bardzo intensywne. Odłupania zależą m. in. od głębokości skrawania. Ze wzrostem głębokości skrawania wzrasta niebezpieczeństwo odłupania. Na przykład podczas strugania rowków wpustowych (dłutowania) bez zabezpieczeń w fenolowym laminacie papierowym następuje odłupanie, począwszy od p 0,2 mm/2 X skok. Z własności tworzyw sztucznych na powstawanie anomalii obróbkowych największy wpływ wywierają: mała odporność i przewładność cieplna (przypalenia i zamazania), stosunkowo niewielka wytrzymałość mechaniczna oraz specyfika makroskopowej struktury tworzywa. Anomalia przedmiotów z tworzyw sztucznych podzielić można z uwagi na sposób rozmieszczenia na obrobionych przedmiotach — na: — powstające w dowolnych miejscach powierzchni, np. rozwarstwienia, pęknięcia, jamy, wyrywania, przypalenia lub zamazania, — powstające w pobliżu krawędzi powierzchni, np. rozwarstwienia, odłupania, złuszczenia, — powstające na krawędziach powierzchni, np. rąbki, zeszczerbienia, zwłóknienia. Anomalia ostatniej grupy rąbki, zeszczerbienia i zwłóknienia należy uznać za normalne w procesie skrawania tworzyw sztucznych. Są one usuwane w następnych operacjach procesu wytwarzania przedmiotów. W przypadku, gdy operacja, w której powstały, jest ostatnią w procesie technologicznym, należy przewidzieć operację dodatkową usuwanie anomalii. Zapobieganie powstawaniu anomalii grupy pierwszej ma duże znaczenie, gdyż anomalia występujące w tej grupie, w przypadku pojawienia się na powierzchni przedmiotu obrobionego, bardzo często decydują o zakwalifikowaniu takiego przedmiotu do braków. [podobne: vegepack, remont starego domu blog, zawiadomienie o zakończeniu budowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: remont starego domu blog vegepack zawiadomienie o zakończeniu budowy